Een familielid met een zorgbehoefte? Regel zorg aan huis

24 uur zorg

Is er in jouw familie iemand die dankzij zijn of haar leeftijd of verminderde mobiliteit niet langer in staat is om goed voor zichzelf te zorgen? En heeft deze problematiek zelfs een sterke invloed op het dagelijkse leven? Dan is, nadat hopelijk de problemen zijn erkend en geaccepteerd, de inzet van zorg aan huis misschien wel de beste oplossing. Deze zorg aan huis kan daadwerkelijk inhouden dat je 24 uur zorg per dag kunt aanvragen. Speciale 24 uurs zorg houdt dus in dat je familielid zowel overdag als ’s nachts waar nodig ondersteund kan worden bij zijn of haar dagelijkse activiteiten. Dat is een hele stap, maar noodzakelijk als je als familie zelf niet voldoende in staat bent deze ondersteuning te bieden. Én eveneens is 24-uurszorg een noodzaak als je niet tot andere maatregelen wenst over te gaan. Lees verder.

24 uur zorg

In je eigen huis blijven wonen: van onschatbare waarde

Als je zorg aan huis regelt, desnoods de hele dag door, dan voorkom je erger leed bij het betrokken familielid. Het meest logische alternatief zou namelijk zijn dat hij of zij permanent in een verzorgingstehuis komt te wonen. Nu is alles wat een verzorgingshuis biedt heel goed bedoeld, maar het is logisch dat je de laatste jaren van je leven het liefst gewoon in je eigen omgeving bent. In je eigen huis met vertrouwde mensen en spullen om je heen. Zo houd je de levenskwaliteit zo lang mogelijk op een acceptabel niveau. Dat zou jij toch ook willen?

24 uur zorg